Výsledky prijímacieho konania na FBERG v predĺženom termíne

Oznamujeme všetkým uchádzačom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí si podali prihlášky v predĺženom termíne do 31. augusta 2018, že boli prijatí na vysokoškolské štúdium na FBERG do 1. ročníka.

Rozhodnutia o prijatí Vám budú osobne odovzdané dňa 12. 09. 2018 (v stredu) o 9.00 hod v posluchárni P-24 (Hlavná budova TUKE, Letná 9, blok B, prízemie).

V prípade uhradenia poplatku spojeného so zápisom a po preukázaní realizácie tejto úhrady bude možné uskutočniť zápis na štúdium, ktorý sa bude konať dňa  12. 09. 201813.00 hod v posluchárni P-24.