Výberové konanie

Dekan Fakulty BERG vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií odborných asistentov a výskumného pracovníka na Ústave zemských zdrojov. Viac sa dozviete v priloženom PDF súbore.