Výberové konanie: riaditelia ústavov

Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3 Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií vedúcich zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest:

riaditeľa Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov
riaditeľa Ústavu logistiky a dopravy
riaditeľa Ústavu geovied
riaditeľa Ústavu zemských zdrojov
riaditeľa Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Bližšie informácie, kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované doklady a platové podmienky nájdete v pripojenom PDF – FBERG riaditelia ústavov