Výberové konanie na obsadenie pracovných miest

Dekan  Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 77  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 4 Zásad výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na Technickej univerzite v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií profesora, docentov, odborných asistentov a zamestnanca vedy a výskumu podľa podmienok uvedených v prílohe pdf.