Výberové konanie

Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3 a 4 Zásad výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na Technickej univerzite v Košiciach, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent na:

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov docent – 1 miesto – študijný odbor: Geodézia a kartografia

Ústav logistiky
docent – 1 miesto – študijný odbor: Logistika

 Viac sa dozviete v priloženom PDF súbore