Výber športu na ZS 2017/2018

ZÁPIS KONKRÉTNEHO ŠPORTU Z PREDMETU TELESNÁ VÝCHOVA

Oznamujeme, že kolo zápisu na rozvrhovú jednotku (šport) predmetov telesná výchova bude prístupné od 18.09.2017 od 12:00 h pre všetky fakulty TUKE okrem FVT.