Voľby do AS FBERG

 

 

  • Termín volieb do AS FBERG : 08.  november 2018

Voľby do zamestnaneckej časti AS FBERG sa uskutočnia od 8,00 do 11,00 hod.

Voľby do študentskej časti AS FBERG sa uskutočnia od 11,00 do 14,00 hod.

 

  • Miesto konania volieb pre zamestnancov i študentov AO FBERG TUKE: Deliusov pavilón, miestnosť I/1

 

  • Návrhy kandidátov na členov AS FBERG

Návrhový formulár kandidáta na člena AS FBERG za zamestnaneckú časť .doc  .pdf

Návrhový formulár kandidáta na člena AS FBERG za študentskú časť .doc  .pdf