Vicepremiér navštívil fakultu BERG

Fakulta BERG pôsobí v priemyselnom odvetví zemských zdrojov – surovín (raw materials) a Zeme ako takej, pričom svojimi aktivitami ovplyvňuje všetky ďalšie priemyselné činnosti. Suroviny sú všade okolo nás, vozíme sa v nich, telefonujeme, svietime nimi, bývame v nich.

Excelentný výskum, ktorý je svetovým unikátom a mal by prispieť k lepšej budúcnosti a každodennej bezpečnosti si bol dňa 24. 2. osobne pozrieť aj vicepremiér Peter Pellegrini. Na FBERG sa oboznámil s unikátnymi parametrami technológie „eFusion“, nemechanickeho hĺbenia a vytvárania priestorov, úložísk, tunelov.

Fakulta taktiež unikátne pôsobí v mnohých špičkových spoločnostiach na Slovensku, kde prevádzkuje samostatné pracoviská a vedu, výskum a vzdelávanie vykonáva na miestach pôsobenia budúcich absolventov. Zahraničné spoločnosti a univerzity sú našimi projektovými partnermi.

Podpredseda vlády pre investície sa o našej fakulte a jedinečnej technológii zmienil aj na tlačovej konferencii vládnych predstaviteľov v Košiciach. Pod videom sa nachádza fotogaléria z návštevy a prezentácie technológie e-fusion.