Vedenie fakulty

Dekan

cehlar prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 232
tel.: +421-55-633 0018, +421-55-602 2009
e-mail: michal.cehlar@tuke.sk

Prodekani

janocko prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. scient.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, vzdelávanie v III. stupni VŠ
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 209
tel.: +421-55-602 2218
e-mail: juraj.janocko@tuke.sk
kozakova doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni VŠ a pedagogiky
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 209
tel.: +421-55-602 2391
e-mail: lubica.kozakova@tuke.sk
khouri doc. Ing. Samer Khouri, PhD.
prodekan pre rozvoj, propagáciu, koordináciu projektov a informatizáciu
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 232
tel.: +421-55-633 0018, +421-55-602 2025
e-mail: samer.khouri@tuke.sk

Tajomníčka

michalkova Ing. Silvia Michalková
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 231
tel.: +421-55-602 2164
e-mail: silvia.michalkova@tuke.sk

Predseda Akademického senátu F BERG

taus doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 126b
tel.: +421-55-602 2840
e-mail: peter.taus@tuke.sk