Vedenie fakulty

Dekan

cehlar Dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 232
tel.: +421-55-633 0018, +421-55-602 2009
e-mail: michal.cehlar@tuke.sk

Prodekani

janocko prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. scient.
prodekan pre zahraničné vzťahy
a projektovú činnosť

Park Komenského 15, č. dv. 18/C
tel.: +421-55-602 3136
e-mail: juraj.janocko@tuke.sk

doc. Ing. Martin Straka, PhD.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a vzdelávanie v III. stupni štúdia
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 209
tel.: +421-55-602 2218
e-mail: martin.straka@tuke.sk
doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni štúdia
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 209
tel.: +421-55-602 2391
e-mail: andrea.rosova@tuke.sk
khouri doc. Ing. Samer Khouri, PhD.
prodekan pre rozvoj a informatizáciu
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 232
tel.: +421-55-633 0018, +421-55-602 2026
e-mail: samer.khouri@tuke.sk

Tajomníčka

michalkova Ing. Silvia Michalková
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 231
tel.: +421-55-602 2164
e-mail: silvia.michalkova@tuke.sk

Predseda Akademického senátu FBERG

taus doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 126b
tel.: +421-55-602 2840
e-mail: peter.taus@tuke.sk