Vedecká rada – úspešné habilitácie

Dňa 19. 5. 2017 sa konala Vedecká rada F BERG TUKE, na ktorej sa habilitovali:

  • Ing.Janka Saderova, PhD.,
  • Ing. Henrieta Pavolova, PhD.,
  • RNDr. Pavol Purcz, PhD. a
  • Ing. Branislav Krsak, PhD.

Všetci habilitanti boli úspešní. Gratulujeme.