Útvary dekanátu

Sekretariát dekana

Daša Šoffová
Letná 9/A, 2. posch, č. d. 232
tel.: +421-55-633 0018, +421-55-602 2025
e-mail: sekrd.fberg@tuke.sk

Referát personálnej činnosti

Bc. Helena Beňáková
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 233/A
tel.: +421-55-602 2186
e-mail: helena.benakova@tuke.sk

 

celokdekanat2015-page-001

Ekonomické oddelenie

Referát ekonomiky práce a miezd

Mgr. Adriana Balušíková
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 233/A
tel.: +421-55-602 2211
e-mail: adriana.balusikova@tuke.sk

Referát pre plán a dotácie

Ing. Ingrid Ruščinová
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 233
tel.: +421-55-602 2217
e-mail: ingrid.ruscinova@tuke.sk

Referát podnikateľskej činnosti a investícií

Ing. Lenka Grácová
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 233
tel.: +421-55-602 2248
e-mail: lenka.gracova@tuke.sk

Referát hospodárskej agendy

Gabriela Sviteková
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 231
tel.: +421-55-602 2626
e-mail: gabriela.svitekova@tuke.sk

Pokladňa

Bc. Andrea Rudyová
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 211
tel.: +421-55-602 2205
e-mail: andrea.rudyova@tuke.sk

Študijné oddelenie

Tatiana Makeľová
vedúca referátu
referentka pre 2. ročník denného inžinierskeho štúdia
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 208/A
tel.: +421-55-602 2350
e-mail: tatiana.makelova@tuke.sk

Jana Kažimírová
referentka pre 1. ročník denného bakalárskeho štúdia
referentka pre 3. ročník externého bakalárskeho štúdia
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 208
tel.: +421-55-602 2233
e-mail: jana.kazimirova@tuke.sk 

Jozefína Lukáčová
referentka pre 1. ročník externého bakalárskeho štúdia
referentka pre 3. ročník denného bakalárskeho štúdia
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 208
tel.: +421-55-602 2179
e-mail: jozefina.lukacova@tuke.sk

Iveta Skubanová
referentka pre 1. ročník denného inžinierskeho štúdia
referentka pre 1. ročník externého inžinierskeho štúdia
referentka pre 2. ročník externého inžinierskeho štúdia
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 208/A
tel.: +421-55-602 2629
e-mail: iveta.skubanova@tuke.sk

Emília Zeleňáková
referentka pre 2. ročník denného bakalárskeho štúdia
referentka pre 2. ročník externého bakalárskeho štúdia
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 208
tel.: +421-55-602 2208
e-mail: emilia.zelenakova@tuke.sk

Referát pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky a vzdelávanie v III. stupni

Tatiana Dubnická
Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 210
tel.: +421-55-602 2229
e-mail: tatiana.dubnicka@tuke.sk

Doprava

Róbert Kerekes
tel.: +421-55-602 2025
+421 903 597 826  
garáže