Ústav logistiky a dopravy

  prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. (riaditeľ ústavu)
Park Komenského 14
tel.: +421-55-602 3125
e-mail: daniela.marasova@tuke.sk
Web ústavu: http://logistika.fberg.tuke.sk/

Ústav logistiky a dopravy je jedinečným pracoviskom poskytujúcim komplexnú vzdelávaciu, výskumnú a expertíznu činnosť v oblasti logistiky priemyslu a logistiky dopravy. Vzdelávacia činnosť je realizovaná v študijných programoch Priemyselná logistika, Dopravná logistika podniku a v rámci profesijného vzdelávania s možnosťou rekvalifikácie v odbore „Logistika“. Výstupy výskumnej a expertíznej činnosti sú implementované do výrobných a dopravných systémov vo všetkých oblastiach priemyslu.

ustav-logistiky-2016-page-001