Ústav geovied

  doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD. (riaditeľ ústavu)
Park Komenského 15
tel.: +421-55-602 3135
e-mail: stano.jacko@tuke.sk
Web ústavu: http://www.ugv.fberg.tuke.sk/

Ústav geovied sa zaoberá výskumom, prieskumom a ochranou abiotickej zložky životného prostredia, za účelom objasnenia geodynamických procesov podieľajúcich sa na stavbe a vývoji Zeme. Interpretácia poznatkov do praxe nám umožňuje vyhľadávať zdroje nerastných surovín, podzemnej pitnej a geotermálnej vody, objasniť príčiny zosuvov a návrh ich sanácie, sledovať klimatické zmeny a navrhovať postupy a metódy na ochranu životného prostredia.

ugv-2016-page-001