Študenti pozor! The call for entrepreneurship course and practical geology/ geodesy/ processing field education

Vážení študenti dávame Vám do pozornosti unikátny 5-dňový kurz (30. 09. 2019 04. 10. 2019) spájajúci podnikové vzdelávanie a praktické terénne vzdelávanie v teréne, kde tímy riešia úlohy vo vybranej oblasti záujmu (geológia, geodézia a spracovanie). Cestovné náklady vrátane ubytovania a stravovania hradí v plnej výške poskytovateľ kurzu.

Deadline podania prihlášky je do 15. 08. 2019

Kontaktná osoba: MSc. Jana Šmihulová, PhD. 

Viac informácií sa dozviete na stránke hub.fberg.tuke.sk kliknutím tu.

Informačné pdf kurzu.