Termíny skúšok – doktorandská skúška z cudzieho jazyka

Zimný semester 2018/2019 – Termíny skúšok

08. 01. 2019 9:00  – 12:30  utorok
15. 01. 2019 9:00  – 12:30  utorok
22. 01. 2019 9:00  – 12:30  utorok
05. 02. 2019 9:00  – 12:30  utorok

Miesto konania skúšky:  Katedra jazykov, Vysokoškolská 4, č. dv. 181

Prihlasovanie:  po dohode s jazykovým konzultantom na sekretariáte KJ – p. Spišáková,
tel: 602 4185 alebo osobne od 3.12. 2018 do 19.12. 2018