Svetový banícky kongres v Astane

Svetový banícky kongres – World Mining Congress na svojom riadnom zasadnutí v Astane rokoval hlavne o inováciách pri využívaní svetových zásob nerastných surovín. Za Slovenskú republiku bol za člena Svetového baníckeho kongresu zvolený dekan našej fakulty prof. Ing. Michal Cehlár, PhD..

www.wmc2018.org/en/