Študuj Projektový manažment na Fakulte BERG v spolupráci s T-Systems Slovakia

Od akademického roku 2017/2018 začína na Fakulte BERG v spolupráci s T-Systems Slovakia nultý ročník štúdia prepojeného s praxou, pilotne v troch štúdijných programoch:

      •       Manažérstvo procesov

      •       Manažérstvo zemských zdrojov

      •       Riadenia kvality procesov získavania a spracovania surovín

Fakulta Baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach a T-Systems Slovakia nadviazali vzájomnú spoluprácu, ktorú v týchto dňoch potvrdili podpísaním Memoranda o vzájomnej budúcej spolupráci. Obsahom tejto spolupráce bude oblasť výučby Projektového manažmentu spojená s praxou vo firme. V rámci nasadenia Projektového manažmentu budú predmety vyučovať profesionáli z T-Systems Slovakia aj na pôde fakulty.

Úspešní absolventi tohto štúdia budú mať okrem teoretických znalostí za sebou aj prax vo významnej IT firme v regióne, čo sa kladne odzrkadlí v ich úspešnosti na trhu práce.