Študijné programy

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE 

 F A K U L T A   B A N Í C T V A,   E K O L Ó G I E,   R I A D E N I A  A  G E O T E C H N O L Ó G I Í

Stiahnuť zoznam akreditovaných študijných programov v pdf

Katalóg študijných programov FBERG 2018/2019

Katalóg študijných programov FBERG 2019/2020

Odporúčaný študijný plán

ŠP ŠO stupeň štúdia forma štúdia dĺžka štúdia titul jazyk uskutočňovania
Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín Automatizácia 1. D/E 3/4 Bc. Sj, Aj
Baníctvo a geotechnika Baníctvo 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Dopravná logistika podniku Logistika 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Geodézia a geografické informačné systémy Geodézia a kartografia 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Geodézia a kataster nehnuteľností Geodézia a kartografia 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Geológia a regionálny rozvoj Banská geológia a geologický prieskum 1. D/E  3/4 Bc. Sj
Geoprieskum Banská geológia a geologický prieskum 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Geoturizmus Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Komerčná logistika Logistika 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Manažérstvo procesov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 1. D/E  3/4 Bc. Sj
Manažérstvo zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Mineralurgia a environmentálne technológie Mineralurgia 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín Mineralurgia 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Priemyselná logistika Logistika 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Surovinové inžinierstvo Mineralurgia 1 D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle Banská geológia a geologický prieskum 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Využívanie alternatívnych zdrojov energie Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika Baníctvo 1. D/E  3/4 Bc. Sj, Aj
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín Automatizácia 2. D/E 2/3 Ing. Sj, Aj
Dopravná logistika podniku Logistika 2. D/E  2/3 Ing. Sj, Aj
Geologické inžinierstvo Banská geológia a geologický prieskum 2. D/E  2/3 Ing. Sj, Aj
Geoturizmus Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 2. D/E  2/3 Ing. Sj, Aj
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 2. D/E  2/3 Ing. Sj, Aj
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností Geodézia a kartografia 2. D/E  2/3 Ing. Sj, Aj
Manažérstvo zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 2. D/E  2/3 Ing. Sj, Aj
Mineralurgia a environmentálne technológie Mineralurgia 2. D/E  2/3 Ing. Sj, Aj
Priemyselná logistika Logistika 2. D/E  2/3 Ing. Sj, Aj
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 2. D/E  2/3 Ing. Sj, Aj
Technológie baníctva a tunelárstva Baníctvo 2. D/E  2/3 Ing. Sj, Aj
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle Banská geológia a geologický prieskum 2. D/E  2/3 Ing. Sj, Aj
Využívanie alternatívnych zdrojov energie Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 2. D/E  2/3 Ing. Sj, Aj
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika Baníctvo 2. D/E  2/3 Ing. Sj, Aj
Banská geológia a geologický prieskum Banská geológia a geologický prieskum 3. D/E  3/4 PhD. Sj, Aj
Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie 3. D/E  3/4 PhD. Sj, Aj
Banské meračstvo a geodézia Banské meračstvo a geodézia 3. D/E  3/4 PhD. Sj, Aj
Ekonomika zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 3. D/E  3/4 PhD. Sj, Aj
Mineralurgia a environmentálne technológie Mineralurgia 3. D/E  3/4 PhD. Sj, Aj
Priemyselná logistika Logistika 3. D/E  3/4 PhD. Sj, Aj
Riadenie procesov Automatizácia 3. D/E 3/4 PhD. Sj, Aj
Riadenie procesov   získavania a spracovania surovín Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 3. D/E  3/4 PhD. Sj, Aj
Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie Baníctvo 3. D/E  3/4 PhD. Sj, Aj
Využívanie a ochrana zemských zdrojov Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 3. D/E  3/4 PhD. Sj, Aj