Študentská vedecká konferencia

Dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (ďalej len STU) v Bratislave pozýva študentov na 19. celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom „Chémia a technológie pre život“, ktorá sa uskutoční v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave  (Radlinského ul. č. 9)  dňa 9. novembra 2017 (štvrtok).

Na konferencii prebehne súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia v 25 sekciách v oblasti chémie, biotechnológie, chemickej a potravinárskej technológie. Doktorandi sa konferencie môžu zúčastniť nesúťažne. Bližšie informácie sa dozviete po kliknutí na http://www.fchpt.stuba.sk/ alebo po kliknutí na tento odkaz.

Na konferenciu je možné sa registrovať do 23.10.2017 (pondelok).