Študenti FBERG v TV Markíza

Informácia o spolupráci Fakulty BERG s Opálovými baňami Libanka už aj v televíznych novinách na Markíze. Veľký potenciál tejto spolupráce spočíva v priblížení praxe našim študentom a zároveň táto spolupráca ponúka aj skúsenosť so špecifickým banským prostredím, keďže opálové bane sú jediné svojho druhu na našom kontinente. Našim študentom baníctva (TBaT) a banským záchranárom (ZPBT) ďakujeme za komunikatívnosť a zanietenosť na exkurzii. Vďaka Vám vznikla táto pekná reportáž a prezentácia Oddelenia montánnych vied, Ústavu zemských zdrojov.

Zdroj: (archív TV Markíza, OMV FBERG)