Stretnutie so záujemcami o štipendium Deutsche Stiftung für Umwelt

Stretnutie so zastupcami Deutsche Stiftung für Umwelt sa na pôde TUKE uskutoční budúcu stredu 2.5.2018 o 17.10 v UK TUKE.

Štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie – Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU – najväčšia nadácia v EÚ) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika….).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

Toto štipendium predstavuje pre absolventov reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.

​Zaujímavou ​je i výška štipendia, ktorá je aktuálne 1250 EUR/mesačne.

Viac informácií na stránkach http://dbu.de/2600.html