Štipendium DBU v Nemecku pre Ing.

pozvanka_seminar stipendium DBU 2017-page-001Informujeme študentov o možnosti získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia. Toto štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné
prostredie – Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika….).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

Toto štipendium predstavuje pre absolventov Vašej fakulty reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.

Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2017 do 31.7.2017. Nástup na stáž je od 1.2.2018.

Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 30.7.2017 a všetci absolventi z posledných troch rokov. V súčasnosti som zástupcom DBU pre Slovensku. Nakoľko je o tomto štipendiu málo informácií medzi samotnými študentmi a doktorandmi, rádi by sme aj touto formou dostali infomácie o štipendiu DBU do širšieho povedomia predovšetkým študentov posledného ročníka Mgr./Ing. štúdia, resp. do povedomia doktorandov a absolventov našej univerzity.

Dňa 14.3.2017 o 14,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, v Bratislave, miestnosť CPS + krátky workshop o týchto štipendiách. Budú tu i bývalí štipendisti DBU, ktorí radi zodpovedia na všetky otázky. Záujemcovia sú srdečne pozvaní, vstup je voľný.