Štipendiá

Milí študenti, máte možnosť získania motivačného-odborového štipendia až 1 000 EUR/rok pre najlepších z vás a to v študijných odboroch:

 • Automatizácia
 • Mineralurgia, v študijných programoch:
  – Mineralurgia a environmentálne technológie Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
 • Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, v študijných programoch:
  – Geoturizmus,
  – Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín,
  – Manažérstvo procesov,
  – Manažérstvo zemských zdrojov,
  – Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín,
  – Využívanie alternatívnych zdrojov energie.

Ak spĺňate podmienky pre priznanie sociálneho štipendia, môžete na Študijnom oddelení podať žiadosť. Všetky potrebné informácie získate na Študijnom oddelení FBERG u Vašej príslušnej referentky.