Štipendiá francúzskej vlády na rok 2018/2019

Francúzske veľvyslanectvo ponúka slovenským študentom kofinancované štipendiá za účelom absolvovania ročného študijného pobytu na francúzskej univerzite podľa vlastného výberu. Ponuka sa týka všetkých stupňov štúdia.

Podmienkou je ovládanie francúzskeho alebo anglického jazyka minimálne na úrovni B2.

Podrobnejšie informácie ako aj formulár žiadosti o štipendium nájdete na stránke: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Uzávierka žiadostí je 28. februára 2018.