Štipendiá FPT pre slovenských študentov

FPT Software, dcérska spoločnosť vietnamského IT giganta FPT Group je prvým vietnamským investorom v SR so sídlom v Košiciach. Funguje ako stredisko podporných služieb v oblasti podnikového softvéru SAP pre zákazníkov na nemeckom trhu.

Spoločnosť má záujem o programátorov a správcov počítačových systémov, avšak v SR naráža na ich nedostatok. Plánuje ďalšiu expanziu a aktívna chce byť aj v oblasti vzdelávania, a to v rámci výmenných pobytov a spolupráce FPT univerzity so slovenskými univerzitami technického smeru. FPT má vo Vietname vlastné univerzity, študenti majú možnosť zapájať sa do možností vývoja nových softvérových riešení a majú možnosť vzdelávania sa priamo v základni spoločnosti FPT Software.

FPT vytvorila štipendijný program pre slovenských študentov. Od akademického roka 2017/2018 ponúka 100 štipendií ročne na medzinárodné štúdium na FPT Univerzite vo Vietname. Štúdium je v anglickom jazyku, na výber sú bakalárske aj magisterské programy v oblasti informačných technológií a manažmentu.

Konečný termín na podávanie prihlášok, informácie k študijným programom vrátane predmetov ako aj detailné informácie k univerzite nájdete na nasledujúcich odkazoch: