Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 23. 9. 2019 od 10.50 – 12.20 h. v Aule Maxima.

Z tohto dôvodu, bude výučba v 1. ročníkoch bakalárskeho štúdia prerušená.

Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia aj s vyučujúcimi sa v tomto čase zúčastnia slávnostného otvorenia akademického roka 2019/2020 v Aule Maxima.

Výučba pre ostatné ročníky a stupne štúdia bude prebiehať podľa platného rozvrhu.