SAP akadémia už aj na FBERG

Od akademického roku 2017/2018 sa Fakulta BERG pripája k SAP akadémii. Iniciatíva vznikla spoluprácou fakulty, spoločnosti T-systems Slovakia, patriacej do združenia Košice IT Valley a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.  Študenti majú možnosť absolvovať SAP akadémiu v programoch SAP používateľ, SAP administrátor a SAP programátor, pilotne v rámci študijných programov:
  • Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
  • Manažérstvo zemských zdrojov
  • Priemyselná logistika
  • Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
  • Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
     

Po úspešnom absolvovaní študenti získajú Certifikát SAP akadémia o absolvovaní daného programu, ktorý je uznaný všetkými členmi Košice IT Valley.