Salamandrový sprievod Košicami

Pri príležitosti 65. výročia Plesu Barbora naša fakulta zorganizovala Salamandrový sprievod Košicami, ktorého sa zúčastnilo 250 študentov spolu s učiteľmi. Pri tejto príležitosti sme hľadali nadlišiaka v košických krčmách, kde sa nám to nakoniec úspešne podarilo. Tešíme sa na Vás na plese.

Doplnené fotografie: Preneste sa do jedinečnej atmosféry prehliadkou fotogalérie zo Salamandrového sprievodu.