Promócie za účasti ministra

Na slávnostnom akte – promócie, ktoré sa konali 23.06.2017 bolo promovaných viac ako 200 absolventov inžinierskeho štúdia FBERG. Promócií sa zúčastnil čestný hosť, pán minister životného prostredia SR Ing. László Sólymos. Pán minister bol na promóciách v pozícii krstného otca promovanej absolventky a preto i jeho príhovor bol ministersko – rodinný.

Promovaným absolventom prajeme veľa úspechov v ich ďalšom profesionálnom i súkromnom živote.

ZDAR BOH!