Promócie FBERG 2018

Promócie FBERG 2018, ďalších 250 talentovaných absolventov, ktorí splnili prísne kritéria pre obdržanie titulu inžinier/inžinieka.

Promócií sa zúčastnili aj priemyselní partneri, ktorí ocenili vybrané diplomové práce a to aj finančne 🙂

Všetkým blahoželáme!!!