Projekt OpenMaker

Projekt OpenMaker ponúka môžnosť financovať Vašu inovatívnu myšlienku sumou 20 tisíc EUR.

Už od januára sa môžete zúčastniť zaujímavých tématických workshopov ako pripraviť úspešný projekt alebo univerzity a firmy spolu na ceste k inováciám . Vo februári sa začne ďalšie kolo inovačnej súťaže, v rámci ktorej budú môcť výrobné firmy v priebehu niekoľkých mesiacov získať celé spektrum inovačných riešení od inovátorov, a to nielen zo Slovenska.

Viac informácií o projekte OpenMaker nájdete tu.

Zrojová webstránka v anglickom jazyku sa nachádza na tejto stránke.