Prijímacie konanie na Ing. štúdium v roku 2017/2018

Logo F BERGInformujeme študentov, ktorí majú záujem študovať Ing. štúdium, resp. pokračovať v štúdiu na Fakulte BERG, o aktualizácii podmienok prijatia na inžinierske štúdium so začiatkom štúdia v akademickom roku 2017/2018.

Rovnako boli aktualizované možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG.

Spomínané dokumenty nájdete v sekcii ŠTUDENT/PRIJÍMAČKY, resp. na nasledujúcom linku: https://fberg.tuke.sk/index.php/sk/prijimacky/

Želáme veľa úspechov v štúdiu a následnom uplatnení v praxi.