Prihlás sa na doplňujúce pedagogické štúdium

Prihlasovanie na doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na Katedre inžinierskej pedagogiky TUKE
Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) rozširuje možnosti profesionálneho uplatnenia absolventov TUKE.
Absolventi získavajú pedagogickú spôsobilosť vyučovať profesijné (odborné) predmety, ktorých obsah nadväzuje na ukončené inžinierske štúdium.
Prihlásiť sa môžu študenti v treťom ročníku bakalárskeho štúdia alebo v prvom ročníku inžinierskeho štúdia do 1. júna 2017.Viac informácií o DPŠ v priloženom pdf alebo aj na webstránke Katedry inžinierskej pedagogiky http://www.tuke.sk/kip/.