Prednáška spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. cielená na ženy hľadajúce si uplatnenie v automotive

Dámy príďte na prednášku spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., ktorá sa nielen predstaví, ale ponúkne aj zaujímavé stáže, či brigády v danej firme. Táto akcia je prezentáciou spoločnosti, bude zameraná na študentky, bude obsahovať aj ponuku stáže, brigády v danej firme, a vychádza z myšlienky , že v „Automotíve“ je stále väčší podiel mužov ako žien s technickým vzdelaním a firma má predstavu posilniť zastúpenie žien v ich spoločnosti.

KEDY: 10.4.2019 o 9:00 hod.
KDE: Déliusov (banícky) pavilón, miestnosť I/1
CIEĽOVÁ SKUPINA: študentky 1. ročníka Ing., 2. ročníka Bc. a samozrejme aj študentky končiacich ročníkov.