Facebook súťaž o kameru

Pravidlá Facebook súťaže Fakulty BERG o kameru GoPro

 1. Do súťaže sa smie prihlásiť len študent strednej školy bez ohľadu na lokalitu a to v období od 7.11.2016 do 25.01.2017.
 2. Súťažiaci je zaradený do súťaže splnením troch nasledovných podmienok (a podmienky v bode 1 a 4):
  • je potrebné verejne zdieľať príspevok súťaže
  • je potrebné napísať komentár do príspevku súťaže v znení: zdieľam
  • je potrebné kliknúť (resp. mať z minulosti kliknuté) na tlačidlo „Páči sa mi to“ facebook stránky https://www.facebook.com/facultyBERG/
 3. Každý užívateľ, ktorý sa chce zapojiť do súťaže, môže príspevok zdieľať ľubovoľný počet krát, toto ale neovplyvní šance na získanie výhry.
 4. Ukončenie súťaže sa uskutoční dňa 25.01.2017 o 24:00 hod. a všetci zapojení súťažiaci, ktorí splnili podmienky súťaže budú zaradení do žrebovania.
 5. Žrebovanie sa uskutoční do dňa 27. 1. 2017 formou zozbierania užívateľských mien súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže a splnili podmienky súťaže. Samotné žrebovanie bude prebiehať fyzickým žrebovaním súťažiacich v tlačenej forme, pričom zo žrebovania bude vytvorený videozáznam. Víťaz súťaže bude vyhlásený v ten istý deň na Facebook stránke fakulty ako aj na web stránke fakulty BERG.
 6. Výherca získa Kameru GoPro, ktorá mu bude osobne odovzdaná dekanom FBERG a to do 5 pracovných dní od dňa vyhlásenia víťaza prostredníctvom stránky fakulty na sociálnej sieti Facebook. Predávací akt bude taktiež zaznamenaný na videozáznam a zverejnený na facebook stránke fakulty a web stránke fakulty BERG.
 7. Fakulta BERG si vyhradzuje právo neudeliť výhru, ak nebudú splnené podmienky súťaže.
 8. Výhra nie je právne vymáhateľná a vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek súťaž zrušiť.
 9. Súťaž je umiestnená a dostupná na sociálnej sieti Facebook na odkaze: https://www.facebook.com/facultyBERG/posts/10154073583948716:0

V Košiciach 07.11.2016