Pracovníci FPP

Fakultné počítačové pracovisko

Pracovníci

Ing. Mária Zeleňáková
vedúca pracoviska
Park Komenského 19, č. dv. 80
tel.: +421-55-602 2980
e-mail: Maria.Zelenakova@tuke.sk

 
Ing. Anna Grejtáková
Park Komenského 19, č. dv. 81
tel.: +421-55-602 2989
e-mail: Anna.Grejtakova@tuke.sk

 
Ing. Daniel Jelinek
Park Komenského 19, č. dv. 81
tel.: +421-55-602 2939
e-mail: Daniel.Jelinek@tuke.sk