Pozvánka na zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia pre akad. rok 2019/2020

Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorý sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu:

Denné štúdium

 

Študijné programy

 

Dátum Čas Poslucháreň
Automatizácia a riadenie procesov ZaSS, Dopravná logistika podniku,  Informatizácia procesov ZaSS, Komerčná logistika, Manažérstvo procesov, Mineralurgia a environmentálne technológie, Ochrana životného prostredia a ES,  Priemyselná logistika, Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín, Surovinové inžinierstvo; 24.06.2019 8.30 hod.  

P-24

  

Baníctvo a geotechnika, Geodézia a kataster nehnuteľností, Geodézia a GIS, Geoturizmus

Geológia a regionálny rozvoj, Geoprieskum,

Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére,  Informatizácia procesov ZaSS, Manažérstvo zemských zdrojov, Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle, Využívanie alternatívnych zdrojov energie, Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

 

25.06.2019

 

8.30 hod.

 

 

P-24

 

Externé štúdium

 

Všetky študijné programy

 

 

 25.06.2019

 

13,30 hod.  

P-24

  

 

Prosíme Vás, uistite sa, že Vaše maturitné vysvedčenie a vysvedčenie zo 4. ročníka strednej školy bolo nahraté do Vašej elektronickej prihlášky do IS MAIS.

V prípade, že ste tak neurobili urobte tak prosím do 19.06.2019 Na  zápis  si  prineste  so  sebou  občiansky  preukaz  a rozhodnutie  o prijatí alebo o  podmienečnom prijatí  na  VŠ  štúdium.  

Na stiahnutie: Pozvánka na zápis