Pozvánka na: Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2018 – FITS 2018

Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2018 – FITS 2018 organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied. Ústredná téma FITS 2018 má názov Inžinieri a technici v inovačnom procese.

Inovácia predstavuje novú ideu v ekonomickej oblasti (teda nájdenie nových alebo vylepšených produktov, služieb, procesov či technológií) a jej zavedenie do praxe; inými slovami inovácia je komplexnou zostavou aktivít od invencie až po jej implementáciu. V podstate ide o kreatívny proces, v ktorom sa kombinujú existujúce veci (produkty, služby, procesy alebo technológie) novým spôsobom, s cieľom vyrobiť alebo ponúknuť jedinečnú vec. Uvedená myšlienka je podtitulom ďalšieho ročníka konferencie – FITS 2018.

Podujatie FITS má za cieľ poskytnúť priestor pre odborné príspevky prinášajúce informácie, skúsenosti a príklady úspešnej praktickej realizácie svojich myšlienok. Zároveň prináša diskusné fórum zástupcov rôznych oblastí súvisiacich s vedou, technikou, vzdelávaním i praxou.

Miesto konania: Congress Hotel Centrum, Košice
Dátum: 15. marec 2018 (štvrtok)
Začiatok: 11:00 hod.

Účasť pre študentov/doktorandov je zadarmo. Záujemcovia z našej fakulty sa majú možnosť sa prihlásiť do pondelka 12.3.2018 do 12:00.

Počet miest je obmedzený.

Záväzná prihláška na FITS 2018

Viac info o podujatí v pdf