Ponuka štúdia na TU Bergakademie Freiberg

Ponuka štúdia pre zahraničných študentov na TU Bergakademie Freiberg v Nemecku (s limitovaným počtom miest – 200 študentov).

V zimnom semestri akad. roka 2016/2017 pripravuje partnerská univerzita tzv. virtuálny kurz (v angličtine a nemčine, poskytnutý zdarma). Mal by slúžiť na to, aby sa potenciálni záujemcovia o študijný pobyt v Nemecku mohli pripraviť na štúdium. V prípravnom kurze, ktorý začne 1.11.2016, ide o výučbu matematiky, prírodných vied a odborných predmetov.

Študenti, ktorí majú záujem o prípravný kurz, môžu do 25.10.2016 podať prihlášky. Prihlasovanie je dostupné na: http://tu-freiberg.de/en/virtuelle-fakultaet/virtual-preparation-course

Ďalšie informácie ohľadom následného štúdia je možné získať na oddelení zahraničných vzťahov TU Bergakademie Freiberg prostredníctvom emailu: vpc@tu-freiberg.de. Rezerváciu určitého poctu študentov za univerzitu je možné uskutočniť do 20.oktobra 2016.