Pokyny pre zápis študentov 2. ročníka FBERG v ZS 2019/2020 na cudzí jazyk

Pokyny pre zápis študentov 2. ročníka FBERG v ZS 2019/2020 na cudzí jazyk:

1. kolo zápisu je momentálne otvorené a skončí 26.07.2019.

2. kolo zápisu prebieha od 01.08.2019 do 19.08.2019.

3. kolo zápisu prebieha od 23.08.2019 do 28.08.2019.

Žiadame všetkých študentov 2. ročníka, aby si v týchto termínoch zapísali v MAISe jazyk podľa vlastného výberu.

Študenti, ktorí maturovali z jazyka na úrovni C1, si po predložení maturitného vysvedčenia môžu dať predmet uznať u vedúcej Katedry jazykov počas prvých dvoch týždňov výučby.

Predmet si zapisujú do MAISu aj študenti vyšších ročníkov, ktorí opakujú predmet.

V prípade otázok kontaktujte tajomníčku KJ TU Mgr. Olgu Leškovú, olga.leskova@tuke.sk, Vysokoškolská 4, 1. poschodie, miestnosť 132.