Oznamy pre absolventov bakalárskeho štúdia

Dovoľujeme si informovať absolventov bakalárskeho štúdia o zverejnení nasledovných dokumentov. Žiadame Vás, aby ste im venovali dostatočnú pozornosť.