Základné funkcie na TUKE – Ing. Anna Grejtáková – tel.kl. 2989