Oznam: Zápis predmetov na akademický rok 2018/2019

Upozorňujeme všetkých študentov, že od 25.6.2018 do 19.8.2018 je otvorené kolo zápisov predmetov pre nasledujúci akademický rok 2018/2019. 
 
Vzhľadom k tomu, že od AR 2018/2019 budú zápisy uskutočňované len cez IS MAIS (e-zápis), žiadame študentov o dodržanie termínu. Zápis predmetov na študijnom oddelení bude spoplatnený v súlade s Príkazom rektora PR/TUKE/03/17.