Oznam: Predĺženie termínu prijímacieho konania do 31. 08. 2018

Vážení uchádzači o štúdium,

oznamujeme Vám, že dekan fakulty BERG, prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., predlžuje termín podania prihlášky na všetky študijné programy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia do 31. 08. 2018.

Bližšie informácie ohľadom podmienok prijatia na jednotlivé stupne štúdia si môžte stiahnuť tu:

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Podmienky prijatia na inžinierske štúdium