Oznam pre zahraničných študentov

Katedra spoločenských vied realizuje výskum ohľadom adaptačných problémov, s ktorými sa stretávajú zahraniční študenti počas ich štúdia na TUKE. Výsledky budú slúžiť na vytvorenie opatrení pre zlepšenie podmienok pre zahraničných študentov počas ich štúdia na univerzite.

Dotazníky sú k dispozícii na študijnom oddelení FBERG (Letná 9/A, 2.poschodie) u študijných referentiek.

Dotazníky sú anonymné. Pre ukrajinských študentov sú v ukrajinčine, pre ostatných v anglickom jazyku.

Výskumný problém bude riešený za spolupráce s prorektorom pre vzdelávanie, prosíme Vás preto o aktívnu účasť a zapojenie sa do tohto výskumu.