Oznam pre študentov

Mimoriadne štátne skúšky sa budú konať v nasledujúcich termínoch:

  • Bakalárske: 19.9.2017

Záverečné práce je potrebné odovzdať do: 21.8.2017
Po úspešnom vykonaní štátnych skúšok sa bude konať zápis dňa 21.9.2017

  • Inžinierske: 6.10.2017

Záverečné práce je potrebné odovzdať do: 6.9.2017