Oznam pre študentov I. ročníkov

Oznamujeme, že zápis do I. ročníkov denného a externého štúdia (bakalárskeho a inžinierskeho) pre všetkých študentov, ktorí sa ešte nezúčastnili zápisu, sa uskutoční dňa 21.9.2017 o 8.30 hod. v posluchárni P-24 (Letná 9).