Oznam pre študentov

Fakulta Chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, príjme študentov, resp. absolventov na doktorandský študijný program  „Chemické a procesní inženýrství“, v študijných odboroch „Chemické inženýrství“, resp. „Environmentální inženýrství“.

Prihlášky je potrebné dodať do 30. 4. 2018.

Bližšie informácie:  Petr.Mikulasek@upce.cz

https://www.upce.cz/