Oznam pre budúcich prvákov inžinierskeho štúdia

Spolu s rozhodnutím o prijatí na inžinierske štúdium ste dostali aj pozvánku na zápis. Vzhľadom k zavedeniu e-zápisu od nasledujúceho akademického roka 2018/2019 považujte túto pozvánku za bezpredmetnú.
 
Bližšie informácie o e-zápise sú uvedené tu: https://fberg.tuke.sk/sk/oznam-e-zapis-na-studium-pre-akademicky-rok-20182019/